O nás

„Nová verze TrustPort Net Gateway znamená další posun směrem k větší přehlednosti rozhraní, současně zahrnuje významné technologické novinky. Cílem změn bylo usnadnit práci správce sítě a zvýšit účinnost řešení při plnění jeho úkolů.“

IT Systems, časopis o firemních informačních technologiích

About Us

Sídlo společnosti

TrustPort a. s.
Purkyňova 2845/101
612 00 Brno
Czech Republic

Tel.: +420 541 244 471
Fax: +420 541 235 038

E-mail: info(at)trustport.com

IČ: 28277066
DIČ: CZ28277066

datová schránka: q8igrzd

firma zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5564

Dotované projekty

Vzděláváním k odbornosti

Společnost TrustPort využívá finanční podpory Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu pod názvem Vzděláváním k odbornosti je zvyšování kvalifikace zaměstnanců zejména v oblasti informačních technologií, jazykové vybavenosti, sociálních a ekonomických dovedností. Projekt je plánován na dobu dvou let. Partnerem projektu je sesterská společnost AEC.

Název operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Adaptabilita
Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 - Školení je šance
Název projektu: Vzděláváním k odbornosti

Termín realizace projektu: 15. březen 2010 až 14. březen 2012

Během realizace projektu vznikla potřeba prodloužení doby realizace, trvání projektu bylo prodlouženo do 14. července 2012.

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

 

Podrobnější informace o projektu:

Související výběrová řízení:

1_esf_eu_horizontalni.png 2_oplzz_horizontalni.png 3_motto_url.png