Obchod

Na vybrané produkty poskytujeme 30% slevu držitelům ISIC a ITIC.

Licencování

Product pack

 • Pro 1, 3 nebo 6 počítačů
 • Platnost 1 rok
 • Pro domácnosti a malé firmy

Multilicence

 • Pro více než 10 počítačů
 • Platnost na 1 nebo 2 roky
 • Pro střední a velké firmy

Obchod

Stoprocentně profesionální přístup

 

 • Při nákupu získáte zdarma technickou podporu, která zahrnuje aktualizace softwaru prostřednictvím internetu a e-mailovou hot-line, provozovanou v pracovních dnech mezi 8.00 a 16.00 středoevropského času.
 • Každý nákup je spojen s třicetidenní zárukou na vrácení peněz, jestliže se rozhodnete zakoupené zboží vrátit zpět.
 • Osobní údaje, které nám poskytnete při nákupu či registraci produktu, nepředáme třetí straně bez vašeho předchozího souhlasu.

Objednat multilicenci

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje software a služeb mezi společností TrustPort, a.s. (dále jen „poskytovatel“) a jejími zákazníky (dále jen „příjemce“).

 

II. Informace o poskytovateli

Sídlo a korespondenční adresa:

TrustPort, a.s.
Purkyňova 101
613 00 Brno

Tel.: 541 244 471

IČ: 28277066

DIČ: CZ28277066

 

III. Platební podmínky

 • Bankovním převodem
 • Kreditní kartou
 • Šekem
 • Dobírkou 

 

IV. Cenová politika

Cenové nabídky/podmínky jsou pro každého příjemce individuální. Řídí se velikostí odběrů a typem příjemce. Veškeré ceny jsou smluvní.
Nabídková cena je pro poskytovatele závazná po dobu 30 dní. Lišit se může pouze v případě kursových rozdílů, případně náhlou změnou ceny výrobce.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, pokud není stanoveno jinak.

 

V. Smluvní vztah

Smluvní vztah je uzavírán na dobu vyznačenou v licenčním listu či smlouvě, a do počtu uvedených licencí se zahrnuje právo na používání programů a služeb spojených s technickou podporou příjemce.

 

VI. Termín dodání

Každá objednávka musí být poskytovatelem potvrzena. Současně příjemce získává informaci o termínu dodání a potvrzení ceny.

 

VII. Práva a povinnosti příjemce

Příjemce nesmí:

 • instalovat programy na více počítačů než je počet zakoupených licencí
 • vytvářet kopie produktu mimo kopií určených pro zálohování 
 • produkt půjčovat, pronajímat nebo prodávat třetí právnické nebo fyzické osobě
 • jakýmkoli způsobem zasahovat do vnitřní struktury programu, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků, včleňovat jej do jiného SW a takto ho dále šířit
 • odstraňovat nebo měnit jakékoliv odkazy na copyright nebo ochrannou značku

Příjemce souhlasí se zveřejněním jména jako reference v nabídkách, výběrových řízeních, reklamních a jiných materiálech poskytovatele.

 

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany poskytovatele, právo na změnu ceny

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • produkt se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena výrobce zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny příjemci v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena vyšší než cena uvedená na objednávce, poskytovatel neprodleně o této skutečnosti informuje příjemce, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy příjemci sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

IX. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

Záruční podmínky na produkty se řeší v souladu s obchodním/občanským zákoníkem. TrustPort, a.s. prohlašuje, že není zodpovědná za jakékoliv přímé nebo nepřímé poškození jakéhokoliv druhu, ke kterému dojde při nesprávném použití produktu, i kdyby byl poskytovatel informován o možnosti takového poškození. Za žádných okolností není poskytovatel zodpovědný za ztrátu zisku nebo jinou komerční škodu.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2008. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.