Partners

Proč se stát partnerem TrustPortu?

Partnerská síť je podstatným prvkem úspěšného prodeje našich produktů. Vážíme si našich partnerů a udržujeme s nimi oboustranně aktivní vztahy. Abychom partnery co nejlépe motivovali, nastavili jsme pro všechny výhodné podmínky spolupráce, zahrnující mimo jiné:

 

 • vysokou marži, rostoucí podle obratu prodeje
 • jednoduché elektronické objednávání produktů
 • online školení pro seznámení s produkty
 • obchodní, marketingovou a technickou podporu
 • kontakt s vaším osobním account managerem

Staňte se prodejcem

Všichni naši partneři se těší osobnímu přístupu, účinné podpoře a solidnímu zisku. Prodejce má právo prodávat naše produkty jak v kamenném, tak v elektronickém obchodě. Prodejce je pravidelně informován o našich vývojových plánech prostřednictvím přiděleného account managera.

Registrujte se

Výhody prodejce

Stupně partnerství

Fakturace

Marketingová
podpora

Argumentů pro vstup do naší partnerské sítě je celá řada, zde shrnujeme ty hlavní:

 

 • Široké portfolio uznávaných antivirových produktů
 • Pružná tvorba cen, poskytující konkurenční výhodu 
 • Online přístup k marketingovým materiálům
 • Online produktová školení
 • Obchodní a technická školení na míru potřebám partnera
 • Neprodejní licence softwaru zdarma
 • Nadprůměrná marže a motivační obratové limity

Motivujeme prodejce také možností postoupit při vyšším obratu na vyšší úroveň partnerství. Náš partnerský program rozlišuje tři stupně partnerství, které shrnuje následující tabulka.

 

Stupeň partnerství Minimální čistý obrat za rok Výše provize
Bronze Reseller bez limitu 30 %
Silver Reseller 50 000 CZK / 2000 EUR 35 %
Gold Reseller 120 000 CZK / 4500 EUR 40 %

Prodej packů

Při prodeji packů s licencí pro jeden, tři nebo šest počítačů dostává prodejce fakturu s měsíční periodicitou. Fakturu je třeba uhradit k datu splatnosti. Tento způsob prodeje lze uplatnit na produkty TrustPort Antivirus, TrustPort Internet Security, TrustPort Total Protection a TrustPort USB Antivirus.

 

Prodej multilicencí

Při prodeji multilicencí dostává prodejce fakturu společně s aktivačními kódy, nutnými pro registraci objednaného produktu. Fakturu je třeba uhradit k datu splatnosti. V multilicenci se prodává software pro více než dvanáct počítačů. Tento způsob prodeje lze uplatnit na libovolný produkt TrustPort.

Našim strategickým cílem je vytvořit úzkou vazbu s obchodními partnery a co nejlépe využít všechny marketingové nástroje, abychom zajistili co nejkvalitnější podporu a péči pro koncové uživatele produktů TrustPort.

Marketingové nástroje, které uvádíme na podporu našich partnerů, zahrnují:

 • Partnerský portál
 • Podpora prodeje sezónními promoakcemi
 • Podpora prodeje nadstandardními motivacemi
 • Pravidelná účast na výstavách a konferencích
 • Propagace produktů v tisku
 • Pravidelné partnerské dny

 

Přehled marketingové podpory

Prodejci mohou být zařazení do individuálního marketingového programu a získat až 3 % svého celoročního obratu jako příspěvek na marketingovou činnost své společnosti související s prezentací značky TrustPort. Plnění této podpory probíhá formou slevy na další nákupy produktů.

Kontaktní informace o partnerovi na www.trustport.com
Přístup do partnerské sekce na www.trustport.com
Startovací balíček s marketingovými materiály *
Neprodejní verze pro partnera, zkušební verze pro koncové uživatele
Propagační předměty za zvýhodněných podmínek (nálepky, letáky, makety produktových krabic, reklamní předměty)

 

Informovanost

Elektronické propagační materiály
Tištěné propagační materiály
Loga a grafické prvky ke stažení
Pravidelné informace o produktech, recenze, ocenění
Informace o plánovaných kampaních, inzerci, promoakcích
Online marketing (bannery bez kontaktů na výrobce)
Produktové prezentace

 

Akce a kampaně

Možnost spoluúčasti partnera na kampaních výrobce
Účast na odborných akcích pořádaných výrobcem (konference, roadshow apod.)
Pozvání na partnerské dny
Přímá podpora zástupců výrobce na akcích pořádaných partnerem
Možnost participace výrobce na akcích partnera
Individuální marketingový program

 

Školení

Pravidelně konaná technická školení TrustPort
Technická školení TrustPort s certifikací
Technická předprodejní podpora

 

* Startovací balíček obsahuje zkušební verze produktů TrustPort, letáky produktů TrustPort, informace k produktům a partnerskému prodeji, přístup na partnerský portál.