Podpora

Stupně podpory

TrustPort Basic, zdarma pro všechny zákazníky

 • Aktualizace softwaru přes internet
 • E-mailová hot-line, po-pá 8.00-16.00 SEČ
 • Helpdesk systém

TrustPort VIP, zpoplatněno, pro firemní zákazníky

 • Základní podpora zahrnuta
 • Volitelné další služby

Support

 

Než se rozhodnete kontaktovat podporu, doporučujeme zkusit vyhledat požadovanou informaci v technických nebo obchodních dotazech.


Obchodní podpora:
obchod@trustport.com

Technická podpora: support@trustport.com

Jiné dotazy:
info@trustport.com

Tel.: +420 541 244 471
Fax: +420 541 235 038

Poštovní adresa:

TrustPort a. s.
Purkyňova 2845/101
612 00 Brno, Česká republika

Slovníček pojmů

 • Asymetrická kryptografie Asymetrická kryptografie slouží k šifrování dat a vytváření elektronického podpisu. Při kódování využívá jiné části šifrovacího klíče pro zakódování a jiné části pro odkódování dat. Dohromady se oba...
 • Autentizace Proces, v jehož rámci je získáno potvrzení o totožnosti (identitě) osoby nebo o integritě určité informace (autentizace osoby, zprávy)....
 • Autorita časových značek Autorita časových značek je služba, která umožňuje prokázat, že v určitém čase existoval určitý digitální dokument a byl v tomto čase elektronicky podepsán. Cílem této služby je zajistit...
 • Botnet Internetový robot nebo častěji jenom bot je počítačový program, který pro svého majitele opakovaně vykonává nějakou rutinní činnost na internetu - obvykle sbírá data, odesílá a zpracovává požadavky na...
 • Certificate revocation list (CRL) Seznam zneplatněných certifikátů. Před použitím konkrétního certifikátu si musí spoléhající strana ověřit, zda se daný certifikát nenachází na tomto seznamu....
 • Certifikační Autorita (CA) CA ve smyslu výkonného nástroje Poskytovatele certifikačních služeb, je důvěryhodná strana, která je oprávněna vydávat certifikáty. Mohou to být certifikáty dat určených pro ověřování podpisů, jiných...
 • Certifikát veřejného klíče Certifikát veřejného klíče (certifikát) - datová zpráva (data), kterou vydal poskytovatel certifikačních služeb, jež spojuje data pro ověřování elektronických podpisů s podepisující osobou, a který...
 • Dialer Dialer je škodlivý program, který změní způsob přístupu na internet prostřednictvím modemu. Přesměruje vytáčení čísla pro internetové připojení na linky s vysokými sazbami (například 60 Kč za minutu)....
 • Elektronický podpis Elektronický podpis je transformace původní zprávy za pomoci kryptografických metod, zaručující integritu zprávy a autentizaci podpisujícího. Pro některé účely je navíc vyžadován zaručený elektronický...
 • Grayware Grayware je označení pro software, který záměrně obtěžuje, například dialery, spyware a adware. Oproti klasickým počítačovým virům se grayware nesoustředí na přímé páchání škod (například v podobě...
 • Keylogger Keylogger (někdy také Keystroke Logger) je software, který snímá stisky jednotlivých kláves, bývá však antivirem považován za virus. V případě software se jedná o určitou formu spyware, ale existují i...
 • Klíč soukromý Chráněná utajovaná část dvojice klíčů pro asymetrickou šifru. Je používána k vytváření digitálních podpisů. Podle dikce zákona č. 227/2000 Sb. jde o data k vytváření elektronického podpisu....
 • Klíč veřejný Veřejná část dvojice klíčů pro asymetrickou šifru sloužící k ověřování podpisů, které byly vytvořeny odpovídajícím soukromým klíčem. Podle dikce zákona č. 227/2000 Sb. jde o data k ověřování...
 • Pharming Pharming (někdy překládáno do češtiny jako farmaření) je podvodná technika používané na Internetu k získávání citlivých údajů od obětí útoku. Principem je napadení DNS a přepsání IP adresy, což...
 • Phishing Phishing (někdy převáděno do češtiny jako rhybaření) je podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) od obětí útoku. Jejím principem je...
 • Počítačový červ je program schopný automatického rozesílání kopií sebe sama na jiné počítače. Poté, co infikuje systém, převezme kontrolu nad prostředky zodpovědnými za síťovou komunikaci a využívá je ke svému...
 • Rodičovský zámek Funkce zabudovaná do počítačových programů s cílem zabránit dětem brouzdání po webových stránkách s nevhodným obsahem....
 • Rootkit Rootkit je sada počítačových programů a technologií, pomocí kterých lze maskovat přítomnost zákeřného software v počítači (například přítomnost virů, trojských koňů, spyware a podobně). Rootkit...
 • Spam Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy...
 • Spyware Spyware je program, který využívá internetu k odesílání dat z počítače bez vědomí jeho uživatele. Někteří autoři spyware se hájí, že jejich program odesílá pouze data typu přehled navštívených stránek...
 • Symetrická kryptografie Symetrická kryptografie je způsob zašifrování dat, který používá stejný klíč pro odkódování i pro rozkódování zprávy a šifrovací algoritmus např. 3DES, AEC, BlowFish, RC4... Výhodou této metody je...
 • Trojský kůň Trojský kůň je uživateli skrytá část programu nebo aplikace s funkcí, se kterou uživatel nesouhlasí (typicky je to činnost škodlivá). Název Trojský kůň pochází z antického příběhu o dobytí Tróje....
 • Virus Jako virus se v oblasti počítačové bezpečnosti označuje program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele. Pro množení se vkládá do jiných spustitelných souborů či dokumentů....