Podpora

Stupně podpory

TrustPort Basic, zdarma pro všechny zákazníky

 • Aktualizace softwaru přes internet
 • E-mailová hot-line, po-pá 8.00-16.00 SEČ
 • Helpdesk systém

TrustPort VIP, zpoplatněno, pro firemní zákazníky

 • Základní podpora zahrnuta
 • Volitelné další služby

Support

 

Než se rozhodnete kontaktovat podporu, doporučujeme zkusit vyhledat požadovanou informaci v technických nebo obchodních dotazech.


Obchodní podpora:
obchod@trustport.com

Technická podpora: support@trustport.com

Jiné dotazy:
info@trustport.com

Tel.: +420 541 244 471
Fax: +420 541 235 038

Poštovní adresa:

TrustPort a. s.
Purkyňova 2845/101
612 00 Brno, Česká republika

Jak vzdáleně instalovat TrustPort Total Protection nebo TrustPort Antivirus?

Vzdálená instalace a správa produktů TrustPort Total Protection, TrustPort Internet Security a TrustPort Antivirus je možná díky nástroji TrustPort Management. Řešení obsahuje serverovou část komunikující s agenty na všech pracovních stanicích a souborových serverech.

Prvním předpokladem je konfigurace serverové části umožňující vzdálenou instalaci agentů na pracovní stanice. Jakmile je agent instalován v počítači, lze vzdáleně instalovat aplikace i aktualizace a spravovat aplikaci.

Instalace produktů TrustPort Total Protection, TrustPort Internet Security a TrustPort Antivirus zahrnuje několik kroků, podrobněji popsaných níže:

 

1. Instalace agenta vzdálené správy na pracovní stanice, na které je třeba instalovat TrustPort Total Protection nebo TrustPort Antivirus.

 

Instalace může proběhnout následujícími způsoby:

 • Automaticky z konzoly TrustPort Managementu

- ­povolte ve firewallu počítače, případně také na síťových prvcích port 9675

- ­povolte „klasické“ síťové sdílení v bezpečnostním nastavení místních politik Windows XP

- ­povolte sdílení souborů a tiskáren pro Microsoft Networks v síťovém adaptéru

- ­v případě operačního systému Windows Vista dočasně vypněte UAC (User Account Control)

 • Instalace pomocí logon skriptů (vhodné pro počítače připojené k doméně)
 • Manuální místní instalace

 

2. Registrace jednotlivých pracovních stanic na serveru

 

 • Připojte se k ovládací konzole centrální správy TrustPort Management.
 • Klepněte na položku ‚Registrační požadavky‘.
 • iV seznamu by se měla objevit jména všech stanic, které mají instalovaného agenta centrální správy. Pokud některé stanice nejsou viditelné, vyčkejte a zkuste seznam obnovit zhruba po pěti minutách. Pak pokračujte s registrací stanic stisknutím tlačítka ‚Registrovat‘ vždy u příslušného řádku.

 

3. Seskupení pracovních stanic pro snadnou vzdálenou správu

 

 • Klepněte vlevo na položku ‚Skupiny‘.
 • Ve skupině ‚Nezařazené stanice‘ najdete registrované stanice.

Po instalaci TrustPort Managementu se vytvoří dvě základní skupiny:

 

Hlavní skupina

 

 • Tato skupina obsahuje hlavní a tudíž standardní nastavení politik a aktualizací.
 • Všechny podskupiny a pracovní stanice dědí svá nastavení od této skupiny.
 • Všechny skupiny v TrustPort Managementu jsou podřízené této skupině.

 

Nezařazené stanice

 

 • Všechny nově registrované stanice jsou automaticky umístěny sem.
 • Stanice lze přesunout z této skupiny do jiné skupiny přetažením myší.

Pracovní stanice lze třídit do různých skupin. Když se nacházejí ve stejné skupině, budou mít podobné vlastnosti.

 • Novou skupinu přidáte tak, že vyberete skupinu, od které má nová skupina zdědit vlastnosti, a stisknete tlačítko ‚Přidat‘
 • Pro určení pracovní stanice se vedle struktury centrální správy zobrazí několik záložek. Pomocí těchto záložek je možné pracovat s libovolnou stanicí, měnit její nastavení, prohlížet její konfiguraci, plánovat události a zobrazovat poznámky.

 

4. Instalace jednoho z produktů TrustPort, například TrustPort Antiviru.

 

 • Instalace proběhne formou naplánovaného úkolu.
 • Na serveru je nezbytné nasdílet svazek nebo složku, kde mají být uložené instalační balíčky TrustPort Antiviru, TrustPort Internet Security nebo TrustPort Total Protection.
 • Je nezbytné, aby měl uživatel dostatečná práva pro vstup do místní sítě, což lze ověřit na stránce O programu, a aby měl přístup k těmto souborům.
 • V administrační části klepněte na Skupiny a vyberte stanici nebo skupinu, na kterou chcete instalovat TrustPort Antivirus.
 • iKlepněte na ‚Aktualizace‘ v pravé části okna
 • U každého plánovaného úkolu je nutné vyplnit:

- ­Popis – popis události, který má být provedena
- ­Zdrojový soubor – jméno souboru včetně celé cesty
- ­Parametry spuštění – parametry které ovlivní událost při spuštění
- ­Vyberte ‚Akce‘ – je možné zvolit jednu z těchto událostí:
    - Otevřít soubor
    - Kopírovat soubor
    - Přejmenovat soubor
    - Smazat soubor

­Posledním parametrem je čas spuštění.

Po nastavení počátečních parametrů nového úkolu je nutné ho zařadit mezi plánované úkoly klepnutím na ‚Přidat aktualizaci‘.

V případě instalace TrustPort Antiviru klepneme na ‚Otevřít soubor‘, přičemž ‚Zdrojový soubor‘ musí obsahovat úplnou cestu (např. //pc123/share/setup.exe) ke sdílenému souboru, a jako parametr je možné si vybrat:

 • /VERYSILENT – instalace na stanici proběhne bez vědomí přihlášeného uživatele.
 • /SILENT – lpřihlášený uživatel bude vidět proces aktualizace ale nebude moci proces ovlivnit.
 • /NOREBOOT – když není zadán, stanice bude automaticky restartována po dokončení instalace.

 

5. Restart cílové stanice, iniciovaný instalovanou aplikací.