Rezidentní ochrana

Jedná se o aplikaci antivirového programu, která průběžně kontroluje provoz na počítači a chrání jej tak v reálném čase před průnikem počítačových virů. Rezidentní ochrana je pojmenování, které vzniklo v "době DOSové" a zažilo se do obecného povědomí natolik, že se používá dodnes, přestože není zcela přesné.

Rezidentní ochrana antivirového programu se někdy označuje jako rezidentní štít. Rezidentní ochranou se rozumí funkce antivirového programu, která neustále na pozadí systémových úloh kontroluje a monitoruje všechny otevírané soubory, složky systému a rovněž to, s čím momentálně pracujete. Jestliže máte v počítači zavirovaný soubor a otevřete jej, potom Vám antivirový program pomocí rezidentní ochrany zahlásí přítomnost viru v konkrétním souboru. Co se s takto nalezeným souborem stane, závisí na nastavení rezidentní ochrany . To, co se zobrazí, je už opravdu pouze oznámení, rezidentní ochrana musí totiž z bezpečnostních důvodů zareagovat co nejrychleji a nemůže proto čekat na reakci uživatele.

Rezidentní ochrana je často posledním místem, jak zachytit virus před jeho spuštěním v operační paměti, při kterém obvykle dochází k dalšímu šíření takovéhoto viru.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení rezidentní ochrany
Nastavení kontroly na vyžádání
Informace o nalezené infekci