Rezidentní ochrana - Nastavení možností

Nejdůležitější vlastností, kterou lze na této záložce nastavit, je Požadovaná akce , která určuje jak se má rezidentní ochrana zachovat v případě nalezení infekce. Chování programu po nalezení škodlivého kódu je možné vybrat z těchto voleb:

 • Dotázat se uživatele - tento režim způsobí, že se rezidentní ochrana zeptá uživatele jak vyléčit nalezenou virovou infekci.
 • Zakázat přístup - soubor zůstane fyzicky na svém místě, ale antivirový program k němu blokuje přístup. Soubor není možné spustit, a tedy způsobit jeho prostřednictvím jakoukoliv škodu.
 • Opravit - antivirový program se soubor pokusí uvést do původního stavu (je-li to možné nebo účelné - některé soubory jsou škodlivými kódy samy o sobě, takže zde jakákoliv oprava postrádá smysl).
 • Přejmenovat - infikovaný soubor je ponechán na svém místě, ale jeho přípona je změněna na příponu, která není v systému asociovaná s jakoukoliv činností.
 • Přesunout do karantény - infikovaný soubor je přesunut do adresáře spravovaného antivirovým programem, kde nemůže způsobit žádnou škodu. S infikovaným souborem je možné v karanténě bezpečně nakládat: léčit, smazat apod.
 • Smazat - soubor obsahující škodlivý kód (nebo soubor, který je přímo škodlivým kódem) bude smazán.

Pokud se rozhodnete pro některou z výše vybraných akcí a u nalezeného infikovaného objektu ji není možné provést, vykoná antivirový program akci následující za Vámi zvolenou, a to podle tohoto pořadí priorit: Zakázat přístup, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat. Implicitně se používá volba Zakázat přístup.

Upozornění:
Nastavení uživatelské akce se nevztahuje na skenování mailových databází. Při nalezení infekce uvnitř mailové databáze je jako prvotní akce nastaveno Opravit a jako druhotná akce Zakázat přístup .


Skenovat soubory:

 • Všechny soubory - Volba znamená, že jsou kontrolovány všechny soubory bez rozdílu formátu a typu.
 • Vybrané soubory s definvanými příponami - Pokud si vyberete tuto možnost, antivirový program bude kontrolovat pouze soubory se zvolenými příponami. Po kliknutí na tlačítko Změnit se zobrazí přednastavený seznam nebezpečných přípon, jeho úpravy doporučujeme jen pro zkušené uživatele!
 • Vyřadit soubory s následujícími příponami - Pokud si vyberete tuto možnost, antivirový program nebude kontrolovat soubory s Vámi zvolenými příponami. Seznam je možné upravovat poté, co si zvolíte volbu Vyřadit soubory s následujícími příponami . Tuto volbu doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!


Možnosti skenování:

 • Skenovat archívy (zip, arj, cab...) - Při vybrání této volby dochází ke kontrole (vyhledávání škodlivých kódů) archívních souborů, resp. jejich obsahu. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače.

Po stisknutí tlačítka Pokročilé se objeví tyto možnosti:

  Vyřadit ze skenování:
 • Objekty (soubory, adresáře...) - Tuto možnost zvolte, pokud chcete některé objekty vyjmout z antivirové kontroly. Tlačítkem Upravit si pak provedete nastavení těchto objektů. Tuto volbu doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!
 • Procesy - Tato funkce může být nebezpečná , proto je její nastavení doporučeno pouze zkušeným uživatelům . Přidání nového pravidla o vyřazeném procesu se projeví na již běžících procesech. Odebrání pravidla o vyřazeném procesu se projeví až po ukončení a novém spuštění daného procesu. Pro korektní funkci je nutné vybrat spustitelný soubor procesu.

  Využití vyřazení procesu:

  - umožňuje používání více antivirových programů na jednom počítači
  - umožňuje kompatibilitu s některými systémovými programy třetích stran
  - umožňuje zvýšit výkon počítače vyřazením procesů, jejichž operace se souborovým systémem jsou zbytečně monitorovány (např. indexovací služba)

 • Možnosti skenování:
 • Používat heuristické metody - Zvolení této možnosti znamená, že antivirový program nebude kontrolované objekty prohledávat pouze na známé viry, ale že je bude posuzovat také z hlediska neznámých škodlivých kódů (podezřelé rutiny, podezřelé vlastnosti apod.). Heuristika znamená, že antivirový program je schopen odhalit i nové či neznámé viry. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače.
 • Použít virtuální počítač - Při této volbě dochází v paměti počítače k vytvoření jeho virtuálního obrazu a každý kontrolovaný objekt je v něm aktivován. Následně je sledováno jeho chování, zda-li nevykonává nějakou podezřelou činnost. Touto metodou je možné nalézt i nové či neznámé viry. Volba výrazně zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače.
 • Skenovat po změně obsahu souboru - Při zapnutí této volby bude antivrový program automaticky skenovat soubory po jejich editování, změně obsahu a uložení.

Související odkazy

Hlavní stránka
Obecné nastavení rezidentní ochrany
Nastavení rezidentní ochrany