Skenovací motory

V záložce Skenovací motory jsou zobrazena jména všech dostupných skenovacích motorů, jejich verze, datum, kdy byly naposledy aktualizovány virové definice a jeho aktuální stav (licencovaný vs. nelicencovaný).

Na záložce je seznam motorů uspořádaný podle pořadí jejich použití. Motor umístěný na vrcholu seznamu je použit pro detekci virů a aktualizace jako první, další motor jako druhý a tak dále (toto uspořádání skenovacích motorů se nazývá kaskáda). Pořadí motorů je možné měnit pomocí šipek umístěných vedle seznamu. Navíc každý motor u svého jména obsahuje zaškrtávací políčko definující jestli je motor použit nebo ne.

U každého motoru jsou zobrazeny dvě zaškrtávací políčka. Tato zaškrtávací políčka slouží k určení pro jaký skener se má daný motor použít. Tím se dá ovlivňovat rychlost a detekční schopnosti jednotlivých antivirových motorů. První zaškrtávací políčko slouží pro kontrolu na vyžádání a druhé slouží pro rezidentní ochranu. To znamená, že je možné mít vybrán třeba jen jeden motor pro rezidentní ochranu, aby bylo dosaženo pokud možno co nejvysšší rychlosti počítače a pro kontrolu na vyžádání mít vybrány všechny dostupné motory, aby bylo dosaženo maximálních detekčních schopností.

Po nastavení na příslušný skenovací motor pak lze pomocí tlačítka Nastavit upravovat, z jakých URL odkazů budou aktualizace stahovány. V případě, že nejsou aktualizační soubory v daném okamžiku dostupné, dochází k vynechání příslušné relace. V případě, že počítač v daném okamžiku není aktivní (vypnutý), je relace pouze odložena a proběhne při nejbližší vhodné příležitosti (po zapnutí počítače).

Pro správu serverů, ze kterých je možné aktualizační balíček stáhnout, slouží tlačítka Přidat a Odstranit .

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení Antiviru
Nastavení Proxy serveru