Nastavení antispamové kontroly pošty

Pokud je volba Zapnout antispamovou ochranu pošty zatržena, pak je veškerá příchozí elektronická pošta s výjimkou e-mailů, jejichž odesilatel je uveden ve White/Black listu, kontrolována na přítomnost nevyžádaných emailů. Takové emaily jsou označeny jako spam a můžete s nimi podle toho nakládat ve vašem emailovém klientovi. Upozornění! Tato volba ovlivňuje kontrolu pošty ve všech používaných e-mailových klientech.

Po kliknutí na tlačítko Pokročilé... se otevře následující okno.

  • Hranice spam/ham: Zde můžete nastavit hranici, podle které budou emaily rozdělovány na vyžádané (ham) a nevyžádané (spam). Rozsah hodnot je 0 - 10 000, implicitní hodnota je 5 000. Zvýšení hodnoty bude mít za následek menší pravděpodobnost projítí nevyžádaného emailu bez označení, ale také větší pravděpodobnost označení korektního emailu jako spam.
  • Přidat hlavičku: Zde můžete upravit hlavičku, která bude do emailu přidána, pokud bude email vyhodnocen jako spam.
  • Modifikace předmětu: Text uvedený v tomto textovém poli bude přidán do předmětu před původní text.

Po kliknutí na tlačítko White list... nebo Black list... můžete spravovat seznamy e-mailových adres, u kterých se neprovádí antispamová kontrola.

Do White listu jsou zařazovány adresy odesilatelů, od kterých nechodí nevyžádaná pošta. Není tedy potřeba tyto e-maily ověřovat antispamovou kontrolou a nejsou nikdy označeny jako spamy. Black list je seznam adres, ze kterých přichází nevyžádaná pošta. E-maily od těchto odesilatů jsou vždy označeny jako spam.

Do White listu i do Black listu můžete přidávat e-mailové adresy pomocí tlačítka Přidat, editovat jednotlivé adresy pomocí tlačítka Upravit nebo mazat adresy ze seznamu pomocí tlačíta Odstranit.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení e-mailových klientů
Mail Antivirus
Webový skener
Rodičovský zámek
Antispamové aktualizační servery