Nastavení antivirové ochrany pošty

V této části můžete upravovat základní nastavení antivirové ochrany pošty.

Pomocí volby Zapnout antivirovou ochranu pošty můžete povolit/zakázat detekci škodlivých kódů v příchozí poště. Implicitně je povolena a je výrazně doporučeno mít tuto ochranu stále zapnutou. Upozornění! Tato volba ovlivňuje kontrolu pošty ve všech používaných e-mailových klientech.

Nastavení

V této části můžete upravovat základní nastavení antivirové ochrany pošty.

  • Všechny soubory - Pokud je tato možnost aktivní, potom budou skenovány veškeré příchozí přílohy.
  • Vybrané soubory s následujícími příponami - Pokud vyberete tuto volbu, budou kontrolovány na přítomnost škodlivých kódů pouze Vámi definované typy příloh, které si můžete upravit po stisku tlačítka Změnit .
  • Vyřadit soubory s následujícími příponami - Pokud nechcete prověřovat některé typy příloh, můžete příslušné přípony uvést v tomto textovém poli.
  • Umístit infikované soubory do karantény - Pokud je tato volba aktivní (implicitní nastavení), pak všechny infikované emaily a přílohy jsou umístěny do karantény, kde s nimi můžete dále nakládat. V opačném případě jsou veškeré zavirované soubory ihned odstraněny.

Kliknutím na tlačítko Pokročilé... se zobrazí následující okno.

  • V textovém poli Přidat hlavičku můžete upravit hlavičku, která bude vkládána do zavirovaných emailů.
  • Text uvedený v textovém poli Modifikace předmětu bude přidán do předmětu emailu před stávající text.
  • V položce Jméno souboru můžete upravit jméno textového souboru s informacemi o nákaze, který bude k emailu přiložen místo zavirované přílohy.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení e-mailových klientů
Mail Antispam
Webový skener
Rodičovský zámek
Pokročilé nastavení