Pokročilé nastavení e-mailových klientů

Tento dialog slouží k pokročilému nastavení jednotlivých e-mailových klientů. Některé z vlastnosti jsou ovšem podporované pouze pro některé e-mailové klienty.

U Příchozí pošty je možné nastavit Požadovanou akci. Vybraná akce bude provedena s infikovanou příchozí e-mailovou zprávou. Je možné si vybrat z následujících akcí:

  • Doručit vše... e-mailová kontrola bude vyřazena z použití a e-mailová zpráva bude doručena bez zásahu TrustPort Antivirus. Upozornění! Pokud zvolíte tuto volbu, vyřadíte zcela kontrolu příchozí e-mailové komunikace a na nastavení Mail Antivirus nebude brán zřetel!
  • Smazat infikovaný e-mail... infikovaná zpráva bude automaticky smazána, ale je možné ji zpětně obnovit ze složky Koš v e-mailovém klientovi.
  • Odstranit infikované přílohy... všechny infikované přílohy budou zaměněny podle nastavení volby Jméno souboru Mail Antiviru a budou umístěny do karantény.

U Odchozí pošty je možné nastavit volbu Kontrolovat. Pokud je tato volba aktivní, dochází u e-mailového klienta ke skenování odchozí pošty.

Volba Obnovení do obsahuje cestu k adresáři, ve kterém jsou dočasně ukládány skenované e-mailové zprávy. Po jejich oskenování dojde u těchto souborů k jejich automatickému smazání. Do tohoto adresáře budou rovněž uloženy soubory obnovené z karantény. Standardně je tato volba nastavena na adresář Restore v instalačním adresáři TrustPort Antivirus. Upozornění! Tato cesta je uložena do záznamu o souboru již v průběhu ukládání souboru do karantény, tj. pokud od té doby došlo ke změně adresáře pro obnovení souboru, použije se při obnovení souboru z karantény původní adresář!

Související odkazy

Hlavní stránka
Mail Antivirus
Webový skener
Rodičovský zámek
Antispamové aktualizační servery