Nastavení logování

Logování (vypisování) je vlastnost antivirového programu, která umožňuje získat podrobné informace o aktivitách a úkonech, jež byly provedeny. Zpětně se k nim pak lze vracet za účelem kontroly stavu počítače nebo právě antivirového programu. Všechny logované informace se ukládají do souborů v adresáři log v instalačním adresáři. Záznamy z logování si můžete prohlédnout na záložce Logování .

Na této stránce můžete nastavit, zdali se má vůbec nějaké logování provádět, a to pomocí volby Povolit logování . Tato vlastnost je implicitně povolena.

Jestliže je povolené logování, potom je důležité nastavit, jak moc má být toto logování podrobné. To lze nastavit pomocí volby Stupeň podrobnosti . Je možné si vybrat ze tří stupňů, a to:

  • Tichý - ve výpise nebudou uvedeny žádné podrobnosti.
  • Normální - ve výpise z činnosti antivirového programu budou uvedeny pouze základní informace o provedených činnostech. Toto je implicitní stupeň logování.
  • Podrobný - ve výpise z činnosti antivirového programu bude uveden podrobný výpis provedených činností.

Pomocí volby Zdroj si máte možnost vybrat, ze kterých funkcí antivirového programu chcete logovat informace. Mezi tyto části patří:

  • Rezidentní ochrana - události týkající se Rezidentní ochrany jsou zapisovány do souboru avoas.log .
  • Kontrola na vyžádání - události týkající se Kontroly na vyžádání jsou zapisovány do souboru avods.log .
  • Aktualizace - události týkající se aktualizačního procesu jsou zapisovány do souboru avupd.log .
  • Ostatní - události, které nespadají do přechozích částí (např. plánovač), jsou zapisovány do souboru avsys.log .

Pomocí volby Max. velikost log. souborů lze nastavit maximální velikost souboru (v kilobajtech), do kterého bude prováděno logování (vypisování) událostí. Implicitně je nastavena hodnota 1 000kB. V případě, že je přednastavená velikost souboru překročena, dojde ke zkrácení logovacího souboru odebráním nejstarších záznamů.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení Antiviru