Seznam logování

Logování (vypisování) je vlastnost antivirového programu, která umožňuje získat podrobné informace o aktivitách a úkonech, jež byly provedeny. Zpětně se k nim pak lze vracet za účelem kontroly stavu počítače nebo právě antivirového programu. Všechny logované informace se ukládají do souborů v adresáři log v instalačním adresáři.

Na této stránce si můžete prohlédnout záznamy pořízené během logování. Podle vybraného zdroje logování budou zobrazeny příslušné logy. Máte možnost zvolit z následujících zdrojů:

  • Kontrola na vyžádání
  • Rezidentní ochrana
  • Aktualizace
  • Ostatní

U každého záznamu je zobrazen čas jeho pořízení, identifikační číslo procesu, kód a textový popis události.

Tmavě růžová barva řádku zdůrazňuje kritické události, například když se nepodaří odstranit vir. Světlejší odstín je vyhrazen pro úspěšně provedené akce, například pro přesunutí souboru do karantény apod.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení Antiviru