Nastavení a správa karantény

V případě, že došlo při skenování k přesunutí infikovaného či podezřelého objektu do karantény (možné ovlivnit v nastavení Rezidentní ochrany nebo Kontroly na vyžádání ), naleznete tento objekt v této záložce. Objekty umístěné v karanténě jsou uloženy ve speciálním formátu, takže již nepředstavují pro počítač žádné nebezpečí.

Po startu není automaticky načítán obsah karantény. K jeho načtení je potřeba použít tlačítko Načíst . Toto chování bylo změněno vzhledem k situacím, kdy karanténa obsahuje velké množství souborů.

V karanténě se zobrazují tyto informace o infikovaných souborech:

  • Jméno souboru - jak se soubor jmenoval před přesunutím do karantény.
  • Datum a čas - datum a čas, kdy došlo k přesunutí souboru do karantény.
  • Původní umístění - přesné umístění souboru před tím, než došlo k jeho přesunutí do karantény.

S infikovanými soubory v karanténě je možné provádět následující úkony:

  • Vymazat - dojde k odstranění a nevratnému smazání všech objektů umístěných v karanténě.
  • Načíst - obsah karantény je načten z nastaveného adresáře na disku.
  • Obnovit - objekt bude obnoven na původní místo ve stejné podobě, v jaké byl před umístěním do karantény.
  • Smazat - dojde ke smazání vybraného objektu z karantény, daný soubor bude nenávratně odstraněn.
  • Podrobnosti - budou zobrazeny veškeré dostupné podrobnosti o infekci a jejím přesunu do karantény.

Jestliže neexistuje cesta k souboru, který chcete obnovit z karantény, potom je nutné zvolit nový adresář, kam má být soubor uložen.

Implicitně je karanténa umístěna do adresáře quarantine v instalačním adresáři. Poklikáním na modrou ikonku složky je možné toto umístění změnit na libovolný již existující adresář.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení Antiviru