Plánovač - Vytvoření nové úlohy

Při vytváření úlohy automatického spouštění antivirové kontroly je třeba nastavit několik parametrů. Především zvolit, co a jak často má být skenováno.

Můžete nastavit:

  • Název úlohy - uživatelem zadaný název, který vhodně označuje danou úlohu (např. "Skenování disku C")
  • Příkaz - určuje, které oblasti (disky/adresáře/...) budou skenovány.
    Máte možnost zvolit skenování registrů, médií, všech místních disků, všech disků, uživatelského cíle (tj. konkrétního adresáře/souboru). Lze také nechat položku nespecifikovanou (zvolit příkaz "uživatelské parametry") a skenování ovlivnit pomocí parametrů (viz dále).
  • Priorita - nastavení priority skenování vůči ostatním procesům
  • Parametry - Toto pole lze editovat, pokud je vybrán příkaz uživatelské parametry , nebo skenování uživatelského cíle (popsáno výše). Všechny parametry, se kterými je možné spouštět kontrolu na vyžádání, jsou popsány na stránce Parametry příkazové řádky .
  • Komentář - uživatel může vložit podrobnější popis naplánované úlohy

Naplánované úlohy se spouští automaticky, pravidelně podle nastaveného času a parametrů spuštění:

  • Datum a čas spuštění - kdy bude naplánovaná úloha poprvé spuštěna. Datum a čas spuštění jsou implicitně nastavené na datum a čas vytvoření nové úlohy.
  • Datum a čas ukončení - implicitně je zvoleno Nekonečný , tj. skenování nebude ukončováno automaticky. Pokud je nastavený datum a čas ukončení a úloha je v daném okamžiku spuštěna, bude automaticky zastavena.
  • Parametry spuštění - definuje interval, v jakém bude úloha spouštěna. Po vytvoření nové úlohy je spouštění úlohy implicitně naplánováno jednou denně.

Související odkazy

Hlavní stránka