Nastavení TrustPort Antivirus

Antivirový program chrání počítač před napadením viry a dalšími škodlivými kódy. V případě, že dojde k zavirování počítače, pak slouží k odstranění infekce. K tomu, aby stoprocentně plnil svou funkci, je nutné jej pravidelně aktualizovat a podle potřeby upravit jeho nastavení. Antivirová ochrana počítače se skládá ze tří částí a to Rezidentní ochrany , Kontroly na vyžádání a Internetové ochrany .

Tento správce v sobě spojuje nastavení všech vlastností antiviru, které nějakým způsobem ovlivňují chování tohoto programu. Ovládání je dostupné v Zjednodušeném a Rozšířeném režimu.

 • Rozšířený režim

  Slouží pro ovládání programu uživateli s pokročilými znalostmi. V tomto rozhraní je možné nastavit všechny konfigurovatelné položky. Ovládání je rozděleno na následující oblasti:

  • Rezidentní ochrana - nastavení aplikace, která chrání počítač v reálném čase.
  • Kontrola na vyžádání - nastavení aplikace, která zkontroluje výskyt virů v počítači na vyžádání.
  • Internetová ochrana - nastavení aplikace, která kontroluje připojení počítače k síti.
  • Karanténa - nastavení a správa karantény nakažených souborů.
  • Logování - nastavení logování (zapisování) událostí.
  • Plánovač - nastavení plánovaného skenování.
  • Skenovací motory - nastavení parametrů skenovacích motorů.
  • Aktualizace - nastavení automatického stahování aktualizace.

  K jednotlivým stránkám s nastavením se můžete dostat pomocí stromového seznamu v levé části okna. Po kliknutí na některou z oblastí konfigurace se příslušná stránka zobrazí v pravé části okna. Dalším způsobem, jak přejít k některé oblasti konfigurace, je kliknout na příslušný odkaz na úvodní stránce.

  K tomu, aby se každá změna projevila do stávající konfigurace, je potřeba ji potvrdit tlačítkem Použít !

  Ve spodní časti ovládacího rozhraní se nacházejí dvě tlačítka. V levém dolním rohu okna je umístěno tlačítko Nápověda, které po kliknutí zobrazí stránku s nápovědou k dané konfigurační stránce. Nápověda bude zobrazena ve výchozím internetovém prohlížeči. Stisknutím tlačítka Zjednodušený režim dojde k přepnutí tohoto správce do výchozího zjednodušeného režimu.

Související odkazy

Hlavní stránka