Nastavení proxy serverů

V záložce Proxy server je možné nastavit parametry připojení k proxy serveru, pokud chcete aktualizaci provádět tímto způsobem. Pomocí volby Použít proxy server můžete zapnout aktualizování antivirového programu pomocí tohoto typu připojení. V případě, že se používá proxy server, je nutné uvést adresu proxy serveru a port, přes který se bude se serverem komunikovat. Aby aktualizace přes proxy server správně fungovala, musí použitý proxy server podporovat navazování stahování.

Pokud je přihlášení k proxy serveru podmíněno identifikací pomocí uživatelského jména a hesla, je tak možné učinit zatržením volby Příhlášení k proxy serveru . Následně je nutné zadat uživatelského jméno a heslo, pod kterým se budete na daný proxy server přihlašovat. Heslo je potřeba zadávat dvakrát, tj. v kolonce Heslo a Potvrzení hesla , aby se zaručilo, že bude heslo uvedené správně. V průběhu zadávání se Vám zobrazuje, zda hesla souhlasí nebo nesouhlasí.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení aktualizace
Internetová ochrana
Nastavení Antiviru