Rezidentní ochrana - informace o nalezené infekci

Pokud rezidentní ochrana nalezne infikovaný soubor, zobrazí se uživateli informační okno s následujícími informacemi:

  • Soubor - název infikovaného souboru.
  • Příčina - důvod, proč bylo okno rezidentní ochranou vyvoláno.
  • Jméno - pokud se jedná o virus, je zde uvedeno jméno tohoto viru.
  • Opatření - jak na tuto situaci rezidentní ochrana zareagovala.

To, jaké opatření příjme rezidentní ochrana, závisí na jejím nastavení . Implicitně se používá volba Zakázat přístup.

Pokud se v nastavení rozhodnete pro akci, kterou není možné z libovolného důvodu u nalezeného infikovaného objektu provést, vykoná rezidentní ochrana akci následující za akcí zvolenou, a to podle tohoto pořadí priorit: Zakázat přístup, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat.

Související odkazy

Hlavní stránka
Rezidentní ochrana
Nastavení rezidentní ochrany
Výběr reakce uživatele při nalezení infekce
Obecné nastavení rezidentní ochrany
Nastavení možností rezidentní ochrany