Vypršení trial licence/časově omezené podpory

Trial licence

Po uplynutí třicetidenní zkušební lhůty trial licence dojde k několika omezením funkčnosti antivirového programu. Jednak přestane být možné využívat Kontrolu na vyžádání , přestane být možné aktualizovat a zastaví se provoz Rezidentní ochrany. Vypršení časově omezeného licenčního klíče je hlášeno tímto oknem:

Časově omezená podpora

Po uplynutí doby platnosti časově omezené podpory dojde také k několika omezením funkčnosti antivirového programu podobně jako v případě trial licence. Omezení funkčnosti se však netýká kontroly na vyžádání, ale pouze aktualizace antivirového systému . Uživatel bude na tuto skutečnost upozorněn následujícím dialogovým oknem, které bude zobrazeno po spuštění kontroly na vyžádání a pokusu o spuštění aktualizace.

Související odkazy

Hlavní stránka
Trial licence
Časově omezená podpora