Kontrola na vyžádání - Výběr reakce uživatele při nalezení infekce

V případě, že byl v průběhu kontroly nalezen virus, se program zachová v závislosti na nastavení . Implicitně se program snaží virus vyléčit.

Je-li nastavený režim Dotázat se uživatele , může si uživatel vybrat jednu z následujících akcí: Nedělat nic, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat. Zvolená akce je použita pro odstranění virové infekce. Pokud se nepodaří zvolenou akci provést, je uživatel znovu vyzván k výběru akce. V tomto případě už není povoleno zvolit akce, které byly na daný infikovaný objekt už předtím neúspěšně vyzkoušeny.

Jestliže není zvolen režim Dotázat se uživatele, potom je uživatel pouze průběžně informován pomocí hodnot ve statistice. Které soubory byly infikovány a jak byly nákazy vyřešeny se následně dozvíte ve výsledcích v protokolu .

Související odkazy

Hlavní stránka
Kontrola na vyžádání uživatele
Kontrola na vyžádání
Protokol o skenování