Kontrola na vyžádání - Spouštění z příkazové řádky

Antivirový program je možné také ovládat pomocí parametrů po uvedení souboru AVC.EXE . Spuštěním programu AVC.EXE s parametrem -h dojde k vypsání povolených parametrů.

Pro ovládání Antiviru jen z příkazového řádku je určen program AVCC.EXE . Povolené parametry tohoto programu se vypíšou po spuštění AVCC.EXE bez parametrů.

Podrobný popis parametrů:

Každý příkaz a přepínač musí být uvozen znakem přepínače, kterým je pomlčka '-' nebo znak lomítka '/'. V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny parametry příkazové řádky, které program AVC.EXE a AVCC.EXE podporuje:

-? nebo -h Zobrazení parametrů příkazového řádku - vypsání všech dostupných funkcí příkazového řádku.
-b Prověřit zaváděcí sektory - prověření veškerého hardware se zaváděcími sektory.
-x Přerušit skenování po nalezení infekce - činnost antivirové kontroly bude ukončena v okamžiku nalezení infekce.
-q Tichý režim - antivirový program bude pracovat v tzv. tichém režimu, tedy bez jakýchkoliv výpisů.
-s Prověřit včetně podadresářů - vybraný adresář bude zkontrolován včetně všech podadresářů.
[adresář] Prověřit zvolený adresář - vybraný adresář bude zkontrolován bez podadresářů. Pozor, vyskytují-li se v zadané cestě mezery, je nutno celou cestu zadat do uvozovek.
AVC.exe "C:\Program Files\"
AVCC.exe "C:\Program Files\"
[soubor] Zkontrolovat vybraný soubor . Pozor, pokud zadáváte celou cestu a vyskytují se v ní mezery, je nutno ji uzavřít do uvozovek.
AVC.exe "C:\Documents and Settings\Jirka\My Documents\smlouva.doc"
AVCC.exe "C:\Documents and Settings\Jirka\My Documents\smlouva.doc"
-ad Skenovat všechny disky - budou zkontrolovány všechny disky včetně síťových.
-adl Skenovat všechny lokální disky - budou zkontrolovány všechny lokální disky.
-adr Skenovat všechna výměnná média - budou zkontrolována všechna výměnná média.
-rs Volba je možná pouze v konzolovém režimu v součinnosti s volbou -q , kdy je výpis redukován pouze na jméno nalezené infekce.
AVCC.exe -rs -q soubor.exe
-l=x Úroveň logování - nastavuje stupeň podrobnosti logování, a to číslicí x od 0 do 2 s následujícím významem:
  • 0 ... tichý režim
  • 1 ... normální režim
  • 2 ... podrobný režim
AVC.exe -l=2 -ad
AVCC.exe -l=2 -ad
-c="soubor" Načtení konfigurace - načte konfiguraci ze zadaného XML souboru.
-cs="soubor" Načtení a uložení konfigurace - načte a následně uloží konfiguraci ze zadaného XML souboru.
-r="soubor" Vytvoření zprávy - vytvoří protokol o skenování do zadaného XML souboru.
-tl="soubor" Načtení cílů skenování - načte cíle skenování z externího textového souboru. Do tohoto souboru uložte seznam cílů (tedy cest k objektům na lokálním disku nebo lokální síti), které chcete zkontrolovat. Každý cíl musí být na novém řádku . Tento parametr je Využitelný například v případě potřeby skenování většího množství objektů, které už je mimo limit příkazového řádku.
AVC.exe -tl="nastaveni.lst"
AVCC.exe -tl="nastaveni.lst"
-le Zobrazení seznamu motorů a definic - zobrazí seznam nainstalovaných antivirových motorů a souborů virových definic.
-ns Potlačení statistiky - použití tohoto přepínače způsobí, že po ukončení antivirové kontroly nedojde k zobrazení statistiky.
-man Otevření uživatelské příručky programu TrustPort Antivirus,
stránka jméno stránky (například faq.htm), která má být otevřena. Jestliže tento parametr nebyl specifikován, Antivirus otevře uživatelskou příručku na stránce s obsahem.

Související odkazy

Hlavní stránka
Kontrola na vyžádání uživatele
Konzolová aplikace