Kontrola na vyžádání - Konzolová aplikace

V některých případech je potřeba mít možnost spouštět kontrolu na viry v konzolovém režimu, který umožňuje jednodušší spolupráci s jinými aplikacemi, dovoluje zapracovat obsluhu pomocí dávkových souborů, plánování spouštění aplikace, atd. Z těchto důvodů byla k aplikaci kontroly na vyžádání AVC.EXE pracující v grafickém režimu vytvořena i aplikace AVCC.EXE , kterou je možné používat v konzolovém režimu. Spouštění obou dvou aplikací je možné konfigurovat pomocí stejných parametrů .


Chybové kódy vracené On-Demand skenerem:

Seznam kódů:

0 žádná infekce, všechno v pořádku
1600 Infikovaný/podezřelý objekt byl opraven/desinfikován
1601 Infikovaný/podezřelý objekt byl přejmenován
1602 Infikovaný/podezřelý objekt byl přesunut do karantény
1603 Infikovaný/podezřelý objekt byl vymazán
1606 Pro odstranění infekce je nutno restartovat počítač
1610 Archív je chráněn heslem, proto nemůže být skenován
1611 Nepodporovaný kompresní formát
1612 Soubor je poškozen
1613 Chyba analýzy archivovaného souboru
1614 Chyba CRC kontrolního součtu

Virové chybové kódy:

-1602 AV motor nalezl vir (infokovaný objekt)
-1603 AV motor hlásí že skenovaný objekt je podezřelý

Jiné chybové kódy:

-1610 Žádný AV motor není k dispozici => AV nemůže pracovat
-1611 Chyba inicializace AV motoru
-1612 Chyba integrity AV motoru
-1613 Chyba konfigurace AV
-1614 AVMGMA chyba komunikace nebo je služba zastavena
-1615 Chyba samočinné kontroly (self-check) Antiviru

Chybové kódy čištění:

-1620 Infokovaný/podezřelý objekt nebyl vymazán
-1621 Infokovaný/podezřelý objekt nebyl přejmenován
-1622 Infokovaný/podezřelý objekt nebyl přesunut do karantény
-1623 Infokovaný/podezřelý objekt nebyl opraven/desinfikován


Související odkazy

Hlavní stránka
Kontrola na vyžádání uživatele
Spouštění z příkazové řádky