Kontrola na vyžádání

Kontrola na vyžádání slouží k vyhledávání virů a dalších škodlivých kódů ve vybraném adresáři, na pevných discích a výměnných médiích. Kontrolu lze spustit ze systémového menu , kontextového menu nebo přes rychlé spuštění .

Pokud probíhá Kontrola na vyžádání, zobrazuje se informační okno, které obsahuje záložky s podrobnějšími informacemi o probíhajícím skenování.

Na záložce Statistika je zobrazena průběžná statistika skenování (počet oskenovaných, infikovaných, přejmenovaných, přesunutých do karantény a smazaných souborů nebo zaváděcích sektorů).

Na záložce Detaily jsou průběžně zobrazovány nalezené infikované soubory včetně jejich umístění a výsledné akce, která byla s těmito soubory provedena.

Spuštěnou kontrolu můžete kdykoliv přerušit stisknutním tlačítka Pozastavit nebo ukončit stisknutím tlačítka Storno . Pokud byla kontrola pozastavena, je možné tuto kontrolu znovu spustit pomocí tlačítka Pokračovat (kontrola bude pokračovat přesně od toho místa, kde byla pozastavena) nebo ukončit stisknutím tlačítka Storno .

Pokud byla kontrola dokončena, můžete se rozhodnout mezi volbami Zavřít a Zobrazit zprávu . Volba Zobrazit zprávu v internetovém prohlížeči zobrazí protokol o skenování se základními informacemi o antivirovém programu a výsledcích kontroly.

V případě, že byl v průběhu kontroly nalezen virus , se program zachová v závislosti na nastavení .

Související odkazy

Hlavní stránka
Kontrola na vyžádání uživatele
Výběr reakce uživatele při nalezení infekce
Protokol o skenování