Rychlé spuštění TrustPort Antivirus

Tato aplikace běžící v oznamovací oblasti Windows dovoluje lehce a rychle spustit nejpoužívanější funkce programu TrustPort Antivirus. Uživateli umožňuje spouštět skenování celého pevného disku počítače, skenování výměnných médií, skenování vybraného cíle, dále spouštění aktualizace atd.

Rychlé spouštění je automaticky nastartováno v okamžiku přihlášení uživatele do systému Windows. Pokud kliknete na ikonu rychlého spouštění, zobrazí se následující volby:

  • Skenovat pevný disk spustí Kontrolu na vyžádání v režimu skenování všech lokálních i namapovaných síťových disků.
  • Skenovat výměnná média spustí Kontrolu na vyžádání v režimu skenování všech výměnných médií připojených k počítači, jako jsou např. diskety, CD, externí disky, ZIP mechaniky, USB tokeny apod.
  • Skenovat vybraný cíl spustí Kontrolu na vyžádání ve Vámi zvoleném adresáři.
  • Spustit aktualizaci slouží k bezprostřednímu spuštění aktualizace antivirového programu , tj. databáze antivirového programu bude doplněna o nejnovější známé viry. Používejte tuto funkci pouze v mimořádných případech, výhodnější je nastavení automatického aktualizování databáze na záložce Plánovač .
  • Nastavení slouží ke spuštění Konfigurátoru , pomocí kterého můžete měnit chování antivirového programu.
  • O produktu zobrazí okno s informacemi o produktu Trustport Antivirus .
  • Konec ukončí a uzavře aplikaci rychlého spouštění. Jestliže máte program spuštěný v režimu Rezidentní ochrana, potom uzavřením aplikace rychlého spouštění nedojde k ukončení běhu antivirového programu.

Jestliže máte v počítači nainstalováno více produktů řady TrustPort Software Solutions, potom se po kliknutí levého nebo pravého tlačítka myši na ikonu rychlého spouštení rozbalí nejprve menu, ze kterého si vyberete příslušný produkt a až následně některou položku z výše uvedeného seznamu.

Související odkazy

Hlavní stránka
Spuštění ze systémového menu
Kontextová nabídka