Aktualizace TrustPort Antivirus

Proto, aby antivirus mohl bezpečně chránit Váš počítač, je důležitá i jeho následná pravidelná aktualizace. Při aktualizaci je databáze antivirového programu doplněna o informace o nových škodlivých kódech a virech. Toto pravidelné doplňování je nezbytné pro udržení schopnosti vyhledání i nejnovějších virů. Dříve bylo standardem aktualizovat antivirový program jednou za měsíc, v dnešní době je vhodné toto provádět několikrát za týden, ideálně každý den. Aktualizace programu TrustPort Antivirus probíhá prostřednictvím internetu.

Související odkazy

Hlavní stránka
Průběh aktualizace