Vytvoření USB skeneru

Vytvoření USB skeneru je možné z dialogu pokročilého nastavení skeneru na požádání tlačítkem Připravit TrustPort USB. Toto tlačítko je přístupné pouze k tomu licencované instalaci na stolní počítač. Není tak možné vytvořit další USB skener například z jiného již vytvořeného.

Stisknutím tlačítka bude zobrazen dialog s výběrem výměnných disků, na které lze provést instalaci USB skeneru.

Zobrazeny jsou všechny detekované výměnné disky v systému a zvolit můžeme pouze ten, který vyhovuje požadavkům na minimální diskový prostor. Tlačítkém OK spustíme proces instalace samotného USB skeneru na výměnný disk,

který je zakončen informací o jeho úspěšném provedení.

Zkopírovány jsou všechny soubory potřebné ke správné funkci USB skeneru s motory AVG a BitDefender. Je přenesena také současná konfigurace antiviru.

Související odkazy

Hlavní stránka
USB skener
Použití USB skeneru