USB skener

V případech, kdy využíváme například přenositelné aplikace na USB klíčích, nemáme zpravidla data chráněná po celou dobu jejich užívání, jako je tomu s použitím rezidentního skeneru. Řešení v takových situacích nabízí USB skener, který automaticky kontroluje jakákoliv data zapsaná na chráněný USB disk.

Chování USB skeneru je velmi podobné rezidentnímu skeneru. Všechna zapisovaná data jsou průběžně kontrolována a v případě nalezení viru je provedena Vámi požadovaná akce. Na rozdíl od rezidentního skeneru, který je integrován do systému, však nelze zabránit spuštění již infikovaného souboru.

Související odkazy

Hlavní stránka
Vytvoření USB skeneru
Použití USB skeneru