Použití USB skeneru

USB skener slouží ke kontrole dat, které jsou přenášeny na USB discích. Po vložení USB disku do počítače je pomocí funkce autorun skener automaticky spuštěn. Spuštění je indikováno standardní tray ikonou TrustPort antiviru a je přerušeno v případě, že je detekován již nainstalovaný TrustPort Antivirus.

Tray menu USB skeneru obsahuje všechny dostupné možnosti standardní instalace skeneru s navíc přístupnou volbou zobrazení USB skeneru na pozadí.

Okno skeneru na pozadí je velmi podobné standardnímu oknu skeneru na požádání. Zobrazuje průběžný stav a statistiku USB skeneru během celé doby používání vloženého USB disku.

Soubory jsou USB skenerem kontrolovány na rozdíl od rezidentní ochrany jen v případě jejich zápisu na disk. To znamená, že již infikovaný soubor lze z USB disku spustit. Proto je vhodné při kopírování dat na takový disk bez USB skeneru provést nejprve jejich kontrolu skenerem na požádání.

Konfigurace skeneru, aktualizací a použití motorů se od běžné instalace TrustPort Antiviru neliší. Nejsou přístupné možnosti nastavení rezidentní ochrany, plánovače a skinování.

Související odkazy

Hlavní stránka
USB skener
Vytvoření USB skeneru