Instalace a odinstalace produktů Trustport

Instalace aplikací TrustPort Antivirus, TrustPort Internet security a Trustport Total Protection se zahájí spuštěním programu setup.exe (ikonka programu je zobrazena níže). Instalační program je řešen jako přehledný průvodce, pomocí kterého dokáží nainstalovat program i méně zkušení uživatelé.

Pokud si uživatel program zakoupil a obdržel licenční klíč, pak může program licencovat již při instalaci. Stačí, když k instalačnímu souboru setup.exe nakopíruje soubor s licenčním klíčem, který se bude jmenovat podle typu produktu (antivirus.key, internetsecurity.key, totalprotection.key) , a spustí instalační program.


Pomocí parametrů příkazové řádky můžete ovlivnit způsob instalace:
/SILENT, /VERYSILENT Tichá instalace produktu může proběhnout ve dvou režimech: SILENT nebo VERYSILENT. Je-li použit přepínač /SILENT, pak není spuštěn průvodce, zobrazí se pouze okno průběhu instalace. Je-li použit přepínač /VERYSILENT, pak není zobrazeno ani okno průběhu instalace.
/NOCANCEL Uživateli je znemožněno přerušení procesu instalace zakázáním tlačítka 'Storno' a ignorováním stisku tlačítka pro uzavření aplikace. Tento přepínač je použitelný v kombinaci s přepínačem /SILENT.
/DIR="x:\jméno adresáře" Přepíše jméno implicitního jména adresáře, zobrazeného na stránce výběru cílového adresáře v průvodci instalací. Musí být zadána plná cesta k tomuto adresáři. Využitelné v obou tichých instalačních režimech.
/GROUP="jméno skupiny" Přepsání implicitního jména složky, zobrazené na stránce výběru jména složky pro nabídku START, instalačního průvodce.

Integrace do emailových klientů:

Produkty Trustport Internet Security a TrustPort Total Protection se mohou zaintegrovat do e-mailových klientů a to umožňuje skenovat příchozí i odchozí e-maily na virovou infekci a označovat SPAM. Mezi podporované klienty patří Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Windows Mail a Mozilla Thunderbird. Automaticky je vybrána integrace do výchozího e-mailového klienta.

Integraci je možné provést i do více e-mailových klientů kliknutím na tlačítko vedle názvu požadovaného klienta (jejich počet není žádným způsobem omezen). Jestliže není některý e-mailový klient podporován operačním systémem, potom není možné takový klient v seznamu vybrat a ani pro něj nebude nainstalována podpora. Pokud je emailový klient operačním systémem podporován, ale není v době instalace na počítači nainstalovaný, případně není podporovaná jeho aktuální verze, potom takový klient rovněž není možné vybrat, ale podpora je pro něj automaticky nainstalována.

Seznam podporovaných klientů a jejich verzí:

  • Outlook Express... verze 6
  • Windows Mail... verze 6
  • Thunderbird... verze 1.5.x až 3.1.x
  • Microsoft Outlook... verze 2000-2007, 2010 (32bit, 64bit)

Jestliže později dojde ke změně výchozího e-mailového klienta, který nebyl při instalaci na této stránce vybrán, potom je možné jednoduše provést doregistrování TrustPort Antiviru do tohoto klienta přímo v ovládacím rozhraní. Analogicky je nutné postupovat v případně integrování TrustPort Antivirus do dodatečně doinstalovaného e-mailového klienta, jestliže nebyl při instalaci na této stránce vybrán.

Standardní proces odinstalace může být také modifikován použitín přepínače /SILENT. K tomu je nutné spustit soubor unins000.exe , umístěný v instalačním adresáři produktu, s parametrem /SILENT.

Související odkazy

Hlavní stránka