Webový skener

Webový skener kontroluje a vyhodnocuje komunikaci přes HTTP protokol. V případě pokusu prohlížet nebo stáhnout zavirovaný soubor zobrazí ve webovém prohlížeči chybovou stránku se základními informacemi o tomto souboru, jak je ukázáno na obrázku níže.

Při stahování souboru si Webový skener nejdříve stáhne soubor pro sebe a oskenuje ho, než ho předá cílové aplikaci (většinou internetovému prohlížeči). Než se tak stane, může to v případě pomalejšího připojení k internetu nebo většího objemu stahovaného souboru trvat delší dobu. Proto máte možnost zkontrolovat průběh stahování kliknutím na ikonu na hlavním panelu, která se objeví v případě, že stahování souboru překročí stanovenou dobu.

V případě použití zabezpečeného připojení (HTTPS) je detekce škodlivých kódů technicky nerealizovatelná.

Související odkazy

Hlavní stránka
Internetový skener
Antivirová ochrana pošty
Antispamová ochrana pošty