Nastavení jazyka

Na této stránce můžete nastavit jazykovou verzi produktů TrustPort. Standardně je nastaven jazyk, který jste si vybrali na začátku instalace.

V seznamu jazyků jsou zobrazeny všechny dostupné jazykové verze. Pokud změníte zvolený jazyk, je potřeba uložit toto nastavení stisknutím tlačítka Použít nebo OK. Po uložení nastavení se zobrazí dialog informující o nutnosti restartování počítače. Tato operace je nezbytná pro korektní zavedení zvoleného jazyka prodktů TrustPort.

Související odkazy

Hlavní stránka