Co je nového v této verzi

TrustPort Antivirus 2011

 • Přidáno nové uživatelské rozhraní pro snadnější konfiguraci produktů TrustPort.
 • Přidána ochrana procesů a služeb.
 • Přidána integrace do e-mailových klientů Thunderbird 3.1 a Microsoft Outlook 2010 (32,64 bit).
 • Přechod na konfigurační službu TrustPort Core service z důvodu optimalizace a zlepšení výkonu systému.
 • Vylepšená funkčnost s OS Windows 7.
 • Přidána lokalizace pro Francouzský, Holandský a Ruský jazyk.

TrustPort Antivirus 2010

 • Podpora OS Windows 7.
 • Integrován zpět skenovací motor BitDefender.
 • Přidána integrace do e-mailových klientů.
 • Přidána automatická aktualizace součásti TrustPort PC Security.
 • Nová verze pluginu pro detekci spamu.
 • Od této verze je možné přepínat jazyk aplikace.
 • Zjednodušeno ovládací rozhraní ve zjednodušeném i rozšířeném režimu.
 • Rozšířená uživatelská příručka.

TrustPort Antivirus 2009

 • Implementován Rodičovský zámek.
 • Přidána detekce Phishingu do internetového skeneru.
 • Přidána podpora automatického skenování výměnných svazků.
 • Přidána podpora vytvoření Bart PE pluginu.
 • Implementován TrustPort USB Antivirus a TrustPort U3 Antivirus.
 • Od této verze jsou podporovány 64bitové operační systémy.
 • Přidána podpora skenování ADS (alternative data streams) na adresářích NTFS
 • Zpřehledněno ovládací rozhraní. Od této verze je rozděleno na tzv. zjednodušený a rozšířený režim.
 • Přidána podpora skinů v grafickém rozhraní.
 • Průvodce pro registraci licenčních klíčů.
 • Tato verze je již dostupná v anglickém, českém, německém, španělském a italském jazyce.
 • Rozšířená uživatelská příručka.

TrustPort Antivirus 2.8

 • Přidán nový antivirový motor VirusBlokAda.

TrustPort Antivirus 2.7

 • Integrován nový skenovací motor od společnosti Doctor Web, Ltd. Úroveň detekce srovnatelná s motorem Norman. Kvalitní heuristika.
 • Paměťová náročnost antiviru při skenování je nyní menší.
 • Rychlostní optimalizace skenování.
 • Implementován plánovač skenovacich úloh, včetně priorit a možností zastavení právě běžící skenovací úlohy.
 • Implementován prohlížeč logů.
 • Implementováno informační okno zobrazující statictiky jednotlivých skenerů s možností nastaveni alpha kanálu.
 • TrustPort Antivirus je kompatibilní s Windows Vista

TrustPort Antivirus 2.6

 • Integrovány 2 nové motory - Grisoft a Ewido Antispyware.
 • Možnost nastavení, které motory lze použít pro OnAccess skener a které pro OnDemand skener.
 • Zvýšení rychlosti OnAccess skeneru.

TrustPort Antivirus 2.0

 • Implementace internetového skeneru, který slouží k ochraně počítače před nakažením ze sítě.

TrustPort Antivirus 1.6

Tato nová verze přináší několik vylepšení, především pokročilejší chování při kontrole archívů, než bylo v předchozích verzích. Nová verze je přehlednější pro uživatele - je zobrazován průběžný výpis infikovaných souborů nalezených během kontroly na vyžádání, nabídka uživatelských akcí je přizpůsobena konkrétní situaci a mnohé další.

 • Pokud jsou na počítači uloženy konfigurační soubory pro TrustPort Antivirus z dřívější instalace programu, můžete si během instalace vybrat, jestli chcete použít starou konfiguraci, nebo nainstalovat nové nastavení.
 • Během kontroly na vyžádání se průběžně zobrazuje přehled nalezených infikovaných souborů včetně jejich umístění a provedené akce.
 • Při nastavené akci "Dotázat se uživatele" nemůže uživatel zvolit akci, která v dané situaci nemá význam, ani akci, která již byla na daný soubor neúspěšně vyzkoušena.
 • Vylepšené chování kontoly archivů. Uživatelské akce jsou prováděny hned po nalezení infekce, nikoliv až na konci skenování celého archivu.

TrustPort Antivirus 1.5

 • Integrace do centra zabezpečení Windows.
 • Možnost výběru akce při nalezení infekce rezidentní ochranou.
 • Rozšířené logování maintenance módu všech modulů Trustport Antivirus.
 • Do statistik rezidentní ochrany i kontroly na vyžádání byla přidána nová položka - Do karantény. Jak je zřejmé z názvu, označuje počet souborů, které byly umístěny do karantény.
 • Vylepšená funkčnost rezidentní ochrany na Windows XP SP2.
 • Výrazně snížené paměťové nároky zejména u rezidentní ochrany.
 • Do Průvodce instalací byla přidána nová stránka - Nastavení skenovacích motorů. Uživatel tak snadno může nastavit kaskádu skenovacích motorů již během instalace.
 • Průvodce instalací umožňuje provést aktualizaci již v rámci instalace.
 • Do Gateway Antivirus bylo implementováno využití kaskády skenovacích motorů. Díky tomu se u TrustPort Internet Gateway zvýšila efektivita a schopnost virové detekce.

TrustPort Antivirus 1.2

 • Integrován BitDefender.
 • Vylepšená aktualizace a nastavení motorů.
 • Zvýšená stabilita systému.
 • Skenovací motory jsou seřazeny do tzv. kaskády s možností změny jejich pořadí.
 • Zavedena volba s možností zapínání a vypínání skenovacích motorů.
 • Vylepšené ovládání virové karantény.
 • Implementace diagnostiky antivirového systému.
 • Aktualizovaná uživatelská příručka.

TrustPort Antivirus 1.1

 • Podpora skenování zaheslovaných archívů.
 • Možnost zastavit a spustit rezidentní ochranu poklepáním na ikonu stavu rezidentní ochrany. Tuto vlastnost mohou použít pouze uživatelé s právy administrátora.
 • Křížové odkazy, na titulní stránce v konfigurátoru antiviru, umožňující přejít na příslušnou stránku.
 • V nastavení aktualizace je možné nastavit datum, čas a periodu spouštění aktualizace.
 • Vylepšená rezidentní ochrana pro Windows 2000/XP.
 • Možnost oddělené konfigurace kontroly na vyžádání pro TrustPort Intenet Gateway.
 • Rozšířená konfigurace parametrů skenovacího motoru Norman.

Související odkazy

Hlavní stránka