Popis produktu a jeho hlavní funkce

Popis

TrustPort Archive Encryption pro PC je jedinečná archivační a šifrovací aplikace pro soubory a složky vyvinutá firmou TrustPort, a.s., která poskytuje bezpečné šifrování on-demand (na vyžádání) jako ochranu proti nechtěnému prozrazení dat uživatele. Tato aplikace používá nejsilnější šifrovací/dešifrovací algoritmus, který je k dispozici pro zajištění ochrany důvěrných a osobních informací, uložených v jakémkoli úložišti dat.
Tento software může být také použit pro zaslání zabezpečených souborů někomu, kdo nemá na svém PC instalovaný šifrovací software. Heslo pro odšifrování je v tomto případě doručeno nezávislou cestou.
Soubory a adresáře jsou zašifrované do .cph a heslo je použito jako základ pro šifrovací klíč. Zašifrované soubory v PDA jsou automaticky přičleněny k aplikaci TrustPort Archive Encryption a jsou odšifrovány, jakmile je vloženo heslo.

Hlavní funkce

- Podpora většiny operačních systémů Microsoft (Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP a Vista).
- Šifrování souboru s možností komprimovat a bezpečně mazat původní soubor.
- Formát šifrovaných souborů je kompatibilní se zařízeními PDA.
- Šifrování souborů a složek do archívů. TrustPort Archive Encryption používá silné algoritmy. Soubory k odšifrování mohou být vybrány z archívu. Soubory a adresáře mohou být zašifrovány do samorozbalovacího souboru .exe, který může být poté zabalen do souboru .zip, aby prošel přes firewally a antivirové gatewaye.
- Integrovaná kontextová nabídka (Soubory/Složky/Jednotky).
- Správa souborů uložených v archívu CAR.
- Prohlížení souborů z archívů s následným bezpečným mazáním dočasných souborů.
- Možnost práce se skupinou vybraných souborů (dle přípony apod.) uvnitř archívu.
- Převádění souborů archívu (CAR na samorozbalovací EXE nebo opačným směrem).
- Možnost používat archív jako instalátor (vytvoření archívu SFX, který během rozbalování vytvoří dočasnou složku, do které vloží jeho obsah a spustí označený soubor).
- Funkce Drag & Drop (přetahování myší).
- Statistiky ve stavovém řádku (počet vybraných souborů, velikost apod.)
- Kontextové menu.
- Možnost nastavení kompresního poměru.