CAR Manager - Správa archívů CAR

CAR Manager je hlavním nástrojem na správu CAR archívů. Umožňuje vytváření nových archívů, otevírání již existujících archívů v CAR nebo SFX formátech a jejich převádění mezi sebou, přidávání souborů a složek do existujícího archívu, mazání souborů a složek z archívu, zobrazení vybraných souborů v archívu a mnohé další funkce.

Nové funkce CAR Manageru

Na hlavním okně CAR Manageru uvidíte nové užitečné funkce:

Můžete kliknout na názvy sloupců a uspořádat seznam dle těchto názvů. Trojúhelník, který se zobrazuje napravo od označeného názvu sloupce označuje vzestup nebo sestup pořadí (abeceda, velikost, datum apod.) a toto pořadí můžete obrátit dalším kliknutím na tento název sloupce. Pokud budete třídit soubory podle nějaké vlastnosti, která je totožná na více souborech, tyto soubory budou automaticky seřazeny podle názvu.

Stisknutím pravého tlačítka myši na seznam sloupců můžete vybrat informace, které chcete zobrazit v seznamu.

Ve spodní části okna vidíte počet vybraných souborů a jejich velikost (nekomprimovanou). Dále je tu červené a zelené světlo, která indikují, zda je Manager zaneprázdněn (červené) nebo připraven (zelené).

Dále je zde navigační pole, ve kterém můžete vidět adresářovou strukturu CAR archívu.

V nabídce Soubor můžete mimo jiné vybrat Vlastnosti souboru či Zobrazit soubor. Na tuhle funkci je však nutné mít předdefinovaný prohlížeč souborů, viz. Konfigurace nastavení . Dále např. můžete vybrat Přidat/odstranit SFX. Tato možnost dovoluje uživateli jednoduše přidat nebo odstranit příponu .EXE na jakémkoli souboru bez nutnosti odšifrování, jako tomu bylo u předchozích verzí.

V nabídce Zobrazit najdete možnosti výběru ze seznamu: malé/velké ikony, stručný seznam, detaily a detaily v celém řádku. Dále pak Panel nástrojů a Stavový řádek.

V nabídce Možnosti zobrazíte tlačítko Konfigurace

Také nabídka Nápověda je zdokonalena, nyní je tu přímý odkaz na okno "O produktu" .

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (šifrování archívu)
Otevření archívu
Přidání souborů do archívu
Vymazání souborů z archívu
Testování konzistence archívu
Přidání nebo editování komentáře k archívu
Zobrazení vlastností archívu
Vlastnosti archivovaného souboru/složky
Výběr souborů a složek
Vytvořit novou složku v archívu
Možnosti konfigurace
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky