TrustPort Archive Encryption v kontextové nabídce

TrustPort Archive Encryption je plně integrovaný do kontextové nabídky a takto podporuje šifrování a odšifrování souborů, složek a jednotek. Zašifrovat archív , prvky nabídky, se objeví na jakémkoli správci souborů při pravém kliknutím myši na soubor, složku nebo disk.

Pokud vyberete jakýkoli zašifrovaný soubor nebo archív, objeví se Dešifrovat na místo Zašifrovat archív .

Kontextová nabídka může být také odlišná podle toho, zda kliknutím myši označíte soubor, složku nebo ikonu nadřazeného adresáře.


Související odkazy

Obsah