Konfigurace nastavení

TrustPort Archive Encryption 2.5 umožňuje uživateli nastavit další vlastnosti, které nebylo možno modifikovat v předešlých verzích.
Okno Konfigurace nastavení můžete najít v nabídce "Konfigurace", volba "Možnosti" na panelu nástrojů CAR Manageru a také na pravé horní straně okna Šifrovat archív. V Konfiguraci nastavení můžete zvolit vlastnost Přetahování myší (Drag & Drop) a vybrat úroveň komprese.
Vlastnost Přetahování myší vám umožní pohyb souborů a složek s automatickým šifrováním a odšifrováním při přesunech z/do šifrovaných souborů.

Je také možno implicitně nastavit prohlížeč pro šifrované soubory.

Nastavení a použití prohlížeče


Můžete vybrat soubor a kliknout na Zobrazit soubor v panelu nástrojů nebo stisknout F3 a CAR Manager umožní zobrazení souboru s použitím vybraného prohlížeče, který byl specifikován v Konfiguraci nastavení.
Pokud tímto způsobem otevřete soubor, bude rozbalen do dočasného souboru a poté zavřen. Tento dočasný soubor odtud bude bezpečně skartován, tak aby nezbyly v počítači žádné stopy po rozbaleném souboru.
Uživatel může použít jakýkoli prohlížeč, ale TrustPort doporučuje použití prohlížeče "Lister". (volně ke stažení na http://www.ghisler.com/lister/ ). Pokud chcete nastavit nebo změnit prohlížeč, klikněte na Cesta k externímu prohlížeči v Konfiguraci nastavení a objeví se nové okno, kde můžete nabrouzdat a vybrat požadovaný prohlížeč. Klikněte na OK a požadovaný prohlížeč bude používán.

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Přidání souborů do archívu
Vymazání souborů z archívu
Testování konzistence archívu
Přidání nebo úprava komentáře
Zobrazení vlastností archívu
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky