Konfigurace nastavení

Na této stránce můžete měnit nastavení programu TrustPort Archive Encryption. Lze povolit vlastnost Přetahování myší (Drag & Drop) do okna CAR Manageru, vybrat úroveň komprese a zvolit externí prohlížeč pro zobrazování šifrovaných souborů.

Vlastnost Přetahování myší vám umožní pohyb souborů a složek s automatickým šifrováním a odšifrováním při přesunech z/do šifrovaných souborů.

Pokud chcete zobrazit archivovaný soubor, vyberte jej a klikněte na Zobrazit soubor v panelu nástrojů nebo stiskněte F3 a CAR Manager umožní zobrazení souboru s použitím vybraného prohlížeče, který byl specifikován v nastavení programu.
Pokud tímto způsobem otevřete soubor, bude rozbalen do dočasného souboru a poté zavřen. Tento dočasný soubor odtud bude bezpečně skartován, tak aby nezbyly v počítači žádné stopy po rozbaleném souboru.
Uživatel může použít jakýkoli prohlížeč, ale TrustPort doporučuje použití prohlížeče "Lister". (volně ke stažení na http://www.ghisler.com/lister/ ). Pokud chcete nastavit nebo změnit prohlížeč, klikněte na Cesta k externímu prohlížeči v Konfiguraci nastavení a objeví se nové okno, kde můžete nabrouzdat a vybrat požadovaný prohlížeč. Klikněte na OK a požadovaný prohlížeč bude používán.

Související odkazy

TrustPort Archive Encryption Manager
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Přidání souborů do archívu
Vymazání souborů z archívu
Testování konzistence archívu
Přidání nebo úprava komentáře
Zobrazení vlastností archívu
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky