Vytvoření instalátoru CAR SFX

CAR SFX instalátor je novou funkcí v TrustPort Archive Encryption 2.5, která umožňuje šifrovat soubory do samo-rozbalovacího formátu.
Pokud chcete používat instalátor SFX, zaškrtněte "Vytvořit EXE archív" a poté zaškrtněte "Vytvoření Instalačního programu", obojí v okně Zašifrovat archív.

Poté vyberte soubor, který bude spuštěn, když instalátor rozbalí data do dočasné složky.

Vytvořený zašifrovaný soubor s použitím instalátoru CAR bude mít příponu EXE, ale při otevření budete vyzváni k zadání hesla (nebo můžete použít příkazový řádek -pxxx, kde xxx je heslo) a pokud je platné, soubor bude okamžitě otevřen a rozbalen do dočasné složky.
Pokud má soubor nějaký komentář, bude automaticky zobrazen při jeho otevření uživatelem.

Související odkazy

Obsah