Přidání souborů do archívu

Soubory a složky mohou být přidány do otevřeného archívu CAR. Najděte složku, kam chcete přidat nové soubory a stiskněte klávesu Vložit nebo vyberte patřičnou položku na panelu nástrojů. TPE zobrazuje okno, kde můžete vyhledávat soubory a složky, které budou přidány do vybrané složky v archívu. Funkce a ovládání tohoto okna jsou stejné jako u Vytvoření nového souboru CAR archívu . Poté stiskněte ENTER nebo OK .

Nyní začne TPE přidávat vybrané soubory a/nebo složky do archívu. Tento proces můžete přerušit stisknutím klávesy Esc nebo použitím Storno .

Pokud TPE najde soubor se stejným jménem v archívu, tak se zobrazí dialogové okno s potvrzením, zda má být tento soubor přepsán nebo ne.

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Rozbalení archívu (Odšifrování)
Vymazání souborů z archívu
Testování konzistence archívu
Přidání nebo úprava komentáře
Zobrazení vlastností archívu
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky