Vytvoření nového archívu (Šifrování)

Další krok poté, co jste spustili CAR manager, je vytvoření nového archívu nebo otevření existujícího. Pro vytvoření nového, klikněte na panelu nástrojů na Vytvořit nový archív nebo vyberte Vytvořit nový archív z nabídky Soubor nebo stiskněte klávesovou kombinaci CTRL+N .

Poté se zobrazí následující okno:

Toto okno vypadá jako standardní průzkumník Windows a má podobné funkce a ovládání. V levém poli je adresářový strom s disky a adresáři, v pravém je zobrazen obsah vybraného disku nebo adresáře. Můžete brouzdat disky a okolní sítí a vybrat složku nebo jednotku, kterou chcete začlenit do nového archívu. Pokud je třeba vybrat více souborů a složek do nového kořenového archívu, musíte použít pravé pole, protože v levém poli není možné vybrat více položek zároveň.
Poté stiskněte ENTER nebo OK . TPE vás vyzve k zadání nového názvu souboru a hesla. Je také možno vybrat další možnosti vytvoření archívu:

Vyberte mezi možnostmi (viz Možnosti vytvoření archívu ), zadejte a potvrďte heslo, vyberte šifrovací algoritmus a stikněte OK .

TPE začne vytvářet archív a po jeho dokončení se objeví informační okno. Klikněte na OK a TPE automaticky otevře soubor archívu.
Všimněte si, prosím, že pro rozbalení archívu TrustPort Archive Encryption je třeba mít tento program nainstalován. V případě, že potřebujete zaslat šifrovaný soubor na počítač, kde TPE není naistalován, je nutno zaškrtnout volbu Vytvořit EXE archív v okně Zašifrovat archív, viz. - Možnosti vytvoření archívu .

Související odkazy

Obsah
Otevření archívu
Přidání souborů do archívu
Vymazání souborů z archívu
Testování konzistence archívu
Vlastnosti archivovaného souboru/složky
Výběr souborů a složek
Konfigurace nastavení
Vytvoření nové složky v archívu
Zobrazení vlastností archívu
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky