Mazání souborů z archívu

Pokud chcete vymazat nějaké soubor(y) a nebo složku(y) z otevřeného archívu, tak je musíte vybrat a stisknout klávesu Del nebo použít patřičnou položku na panelu nástrojů. Budete požádáni o potvrzení a bude zahájen proces mazání.

Proces mazání můžete přerušit stisknutím klávesy Esc nebo použitím volby Storno .

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Rozbalení souborů z archívu
Přidání souborů do archívu
Testování konzistence archívu
Přidání nebo úprava komentáře
Zobrazení vlastností archívu
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky