Rozbalení souborů z archívu

Můžete vybrat soubory/složky a rozbalit je v určeném adresáři. Klikněte na volbu Extrahovat archív nebo stiskněte klávesovou kombinaci CTRL+E nebo vyberte Extrahovat soubory v nabídce Úpravy a bude zobrazeno následující dialogové okno.

Toto dialogové okno je stejné jako to, které je použito v prostředí archívu Windows při otevření/odšifrování, ale s jednou výjimkou: nemusíte vkládat heslo, protože jste je již zadali, když jste otevřeli nebo vytvořili soubor archívu. Podrobnější informace viz. Rozbalení archívu CAR (Odšifrování archívu)

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Přidání souborů do archívu
Vymazání souborů z archívu
Testování konzistence archívu
Přidání nebo úpravy komentáře
Zobrazení vlastností archívu
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky