Vlastnosti archivovaného souboru/složky

Pokud vyberete soubor nebo složku a kliknete na nabídku Soubor a vybere Vlastnosti souboru nebo kliknete pravým tlačítkem na soubor nebo složku a v kontextové nabídce vyberete Vlastnosti , uvidíte užitečné informace o souboru nebo složce jako jsou druh souboru, umístění, velikost, velikost po kompresi, kdy byl vytvořen, otevřen, upraven a zašifrován, atributy CRC a souboru.
Vlastnosti souboru či složky je také možno zobrazit stisknutím Alt+Enter po jejich vybrání.

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Přidání souborů do archívu
Vymazání souborů z archívu
Testování konzistence archívu
Přidání nebo úprava komentáře
Zobrazení vlastností archívu
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky