Klávesové zkratky


F1 . . . . . . . . . . . . . . Strana s uživatelskou příručkou on-line

SHIFT+F1 . . . . . . . . O aplikaci CAR Manager

F3 . . . . . . . . . . . . . . Zobrazení vybraného souboru

F4 . . . . . . . . . . . . . . Přidání nebo úprava komentáře

F5 . . . . . . . . . . . . . . Zobrazuje info, vlastnosti archívu

F7 . . . . . . . . . . . . . . Vytvoření nové složky

CTRL+N . . . . . . . . . . Vytvoření nového archívu

CTRL+O . . . . . . . . . . Otevření existujícího archívu

CTRL+L . . . . . . . . . . Zavření otevřeného archívu

CTRL+E . . . . . . . . . . Extrahování a dešifrování vybraných souborů a složek

CTRL+T . . . . . . . . . . Testování konzistence archívu

CTRL+INS . . . . . . . . Přidání souborů do archívu

DELETE . . . . . . . . . . Vymazání vybraných souborů z archívu

CTRL+R . . . . . . . . . . Konfigurace nastavení


BACKSPACE . . . . . . . Přechod do nadřazeného adresáře

ENTER . . . . . . . . . . . Přechod do označené složky, na soubor nemá vliv

UP/DOWN . . . . . . . . Přemístění výběrového kurzoru

CTRL+UP/DOWN . . . Přemístění výběrového kurzoru bez výběru

SPACE . . . . . . . . . . . Vybrání souboru nebo adresáře pod výběrovým kurzorem

SHIFT+UP/DOWN . . Přemístění výběrového kurzoru - výběr bloku

CTRL+A . . . . . . . . . . Výběr všech souborů a složek

SHIFT+CTRL+A . . . . Odznačení všech souborů a složek

Gray * . . . . . . . . . . . Výběr inverze

Gray + . . . . . . . . . . . Výběr skupiny pomocí zástupných znaků

Gray - . . . . . . . . . . . Zrušení skupiny pomocí zástupných znakůSouvisející odkazy

Obsah