Vytvoření nové složky (adresáře)

K vytvoření nové složky v jakémkoli adresáři nebo pod-adresáři CAR archívu, jednoduše nabrouzdáte a vyberete cíl, kde má být nová složka vytvořena při procházení CAR archívu nebo použití pole s adresami v CAR Manageru a kliknete na Vytvořit adresář v nabídce Úpravy .

Po kliknutí na Vytvořit adresář se objeví nové okno a budete vyzváni k zadání názvu nové složky. Poté bude vytvořena nová složka (adresář).

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Přidání souborů do archívu
Vymazání souborů z archívu
Testování konzistence archívu
Přidání nebo úprava komentáře
Zobrazení vlastností archívu
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky