Otevření existujícího archívu

K otevření souboru archívu CAR použijte volbu Otevřít archív v nabídce Soubor nebo jednoduše zvolte Otevřít archív na panelu nástrojů nebo použijte klávesovou zkratku CTRL+O . TPE zobrazí standardní vyhledávací okno, kde můžete vyhledávat soubory pro otevření. Poté budete vyzváni programem TPE k zadání hesla k souboru. Vložte jej a stiskněte ENTER nebo OK . TPE ověří heslo a pokud je platné, soubor archívu bude otevřen.

CAR archív lze také otevřít dvojitým pokliknutím na tento archív. Pokud při tomto pokliknutí na archív není otevřen CAR Manager, bude poté okamžitě spuštěn.
CAR Manager umožňuje jen průběh jedné operace ve stejný čas, proto se zobrazí hlášení o tom, že je aplikace zaneprázdněna, pokud tomu tak bude.
CAR Manager musí dokončit jeden úkol, aby mohl začít provádět další.

Pak můžete procházet otevřeným souborem, brouzdat soubory a složkami, otevírat je, vybírat soubory a složky, přidávat je, testovat konsistenci archívu, přidávat nebo upravovat komentář a zobrazovat vlastnosti archívu.

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Rozbalení souborů (Odšifrování)
Add files to the archive
Delete files from the archive
Test archive consistency
Add or edit comment
Display archive properties
User interface and keyboard shortcuts