Informace o archívu

Pokud kliknete na panel nástrojů na Informace o archívu , stiskněte F5 nebo vyberete Informace o archívu z nabídky Soubor , pak se vám zobrazí důležité informace o archívu jako jsou např. aktuální verze TrustPort Archive Encryption, aktuální formát verze archívu CAR, použitý šifrovací algoritmus, celkový počet souborů uložených v archívu, celková velikost souborů po kompresi, kompresní poměr, velikost samo-rozbalovacího modulu a veřejný komentář, pokud je připojen.

TrustPort Archive Encryption 2.5 používá formát archívu verze 1.1. Je možné pracovat s formáty z předchozích verzí, a jakmile otevřete nebo změníte tyto archívy, verze formátu budou rozšířeny na verzi 1.1.

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Rozbalení souborů z archívu
Přidání souborů do archívu
Vymazání souborů z archívu
Testování konzistence archívu
Přidání nebo úprava komentáře
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky