Testování konzistence archívu

TPE používá algoritmus CRC k ověření, že soubory uložené v archívu nejsou poškozené. Pokud chcete otestovat konzistenci archívu, stiskněte jednoduše na panelu nástrojů Test archívu , použijte klávesovu zkratku CTRL+T nebo vyberte patřičnou volbu z nabídky Soubor .

Poté TPE zahájí kontrolní proces a v případě, že nenajde poškození, objeví se informační dialogové okno.

Související odkazy

Obsah
Vytvoření nového archívu (Šifrování)
Rozbalení souborů z archívu
Přidání souborů do archívu
Vymazání souborů z archívu
Zobrazení vlastností archívu
Přidání nebo úprava komentáře
Uživatelské rozhraní a klávesové zkratky