Rozbalení archívů CAR (Odšifrování)

Pokud si vyberete zašifrovaný soubor (CAR nebo EXE archív) v průzkumníku Windows nebo jiném programu, pak se objeví položka Dešifrovat v kontextové nabídce . Pokud volbu vyberete, objeví se následující okno:

 • Vyberte cílovou složku

  Do tohoto okna musíte vložit heslo a specifikovat cílovou složku, kde bude složka dešifrována. Pro snadnější hledání můžete použít levou část okna Dešifrování archívu . Pokud kliknete na jakoukoli složku nebo jednotku, objeví se vybrané jméno a cesta k němu v poli Extrahovat soubory do adresáře a vy nebudete muset vkládat celou cestu k cíli, kam si přejete rozbalit obsah archívu.

 • Vytvoření nové cílové složky

  Pokud budete chtít rozbalit archív do složky, která ještě neexistuje, vyberte nadřazený adresář, kam chcete novu složku umístit a dopište její jméno na konec cesty. TrustPort Archive Encryption vytvoří automaticky tuto novou složku během procesu rozbalování.

 • Režim přepsání

  Existují tři různé režimy přepsání, které specifikují, co bude následovat, pokud TPE nalezne soubor s tím stejným jménem, jako je soubor, který má být rozbalen z archívu.

  1. Volba Před přepsáním se vždy dotázat zobrazuje dialogové okno s upozorněním a vyzývá vás k přepsání existujícího souboru.

  Můžete vybrat Ano a TrustPort Archive Encryption tento soubor přepíše. Ano vše způsobí, že tento soubor a všechny ostatní se stejným jménem budou přepsány. Volba Ne přeskočí tento soubor a Ne vše provede to, že všechny nalezené existující soubory jsou přeskočeny.
  2. Volba Přepsát bez vědomí uživatele dá pokyn TPE k přepsání všech existujících souborů se stejným jménem bez vyzvání. 3. Přeskočit existující soubory způsobí, že všechny existující soubory se stejným jménem budou přeskočeny.

Poznámka: Všechny neexistující soubory budou automaticky vytvořeny bez vyzvání.

Související odkazy

Obsah
Vytvoření archívu
Zobrazení vlastností archívu