Vlastnosti archívu CAR

Pro zobrazeni vlastností archívu CAR klikněte pravým tlačítkem na vybraný soubor obsahující zašifrovaný archiv a spusťte Vlastnosti anebo vyberte Vlastnosti v nabíce Soubor . Po přepnutí na záložku Archív se zobrazí následující okno:

V tomto okně se zobrazí některé důležité informace jako je aktuální verze TPE, aktuální verze podporovaného formátu souboru archívu CAR, použitý šifrovací algoritmus, celkový počet souborů uložených v archívu, celková a komprimovaná velikost těchto souborů, kompresní poměr a velikost samo-rozbalovacího modulu, pokud existuje.

Související odkazy

Obsah
Vytvoření archívu (Šifrování)
Rozbalení archívu (Odšifrování)